• Menu

  • Restaurace

  • Kontakty

Burger King logo
Objednávka

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ÚČEL ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady vysvětlují, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, včetně reakcí na vaše dotazy, stížnosti a návrhy, včetně marketingových informací, které jsou vám určeny. V Zásadách rovněž naleznete informace o vašich právech vyplývajících z našeho zpracování vašich osobních údajů a o tom, jak můžete tato práva uplatnit.

II. DEFINICE

Správce nebo „my“ - společnost Rex Concepts BK Czech s.r.o., se sídlem Ke Kaplance 60, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 17603731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 373772 provozovatel následujících značek v České republice: Burger King

Osobní údaje - informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě na základě jednoho nebo více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookies a jiných podobných technologií.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) - námi jmenovaná osoba s odbornými znalostmi práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů, která podporuje interní soulad s ustanoveními GDPR a Zákona, a pomáhá vám při uplatňování vašich práv podle GDPR a Zákona.

Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů.

GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Zákon – zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Webové stránky - internetové stránky provozované Zpracovatelem na adrese: www.burgerking.cz. Uživatel nebo „vy“ - fyzická osoba, která navštíví konkrétní Webovou stránku nebo využívá jednu či více služeb (včetně mobilních aplikací) nebo funkcí popsaných v těchto Zásadách, jejíž osobní údaje zpracováváme alespoň pro jeden účel uvedený v těchto Zásadách.

III. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY V souvislosti s vaším používáním webové stránky / mobilní aplikace, shromažďujeme údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb, včetně informací o vaší aktivitě na těchto kanálech. Konkrétní zásady a účely, kterými se řídí zpracování shromážděných osobních údajů, jsou popsány níže.

A. Používání webových stránek

Při používání Webových stránek budeme zpracovávat následující osobní údaje:

a) Technické údaje - můžeme shromažďovat informace o zařízení, které používáte k přístupu na Webové stránky, jako je IP adresa zařízení a operační systém. V případě mobilních zařízení navíc typ zařízení a jeho jedinečný identifikátor pro inzerenty. Rovněž jsou shromažďovány některé technické informace o prohlížeči, který uživatel používá.

b) Údaje o používání - zahrnují informace o vaší aktivitě při prohlížení webových stránek, např. informace o stránkách, které navštěvujete, a kdy je navštěvujete, položky, na které na Webové stránce kliknete, čas, který strávíte na Webové stránce, položky, které přidáte do nákupního košíku atd.

c) Údaje o poloze - platí v případě, že uživatel souhlasí se zpracováním údajů o poloze. To zahrnuje přesné informace týkající se geografické polohy Uživatele, získané na základě IP adresy zařízení a/nebo lokalizačních funkcí zařízení Uživatele, jakož i údaje o adrese Uživatele zadané ručně. Tímto způsobem budou odhaleny přesné zeměpisné souřadnice Uživatele. To nám pomáhá zobrazovat reklamu relevantní pro vaši polohu, např. pokud bychom chtěli zobrazovat reklamu pouze osobám, které se nacházejí v České republice, nebo vám zobrazit nejbližší restaurace.

d) Reklamní údaje - Jedná se o údaje související s on-line reklamami, které jsme vám zobrazili nebo se vám je pokusili zobrazit, např. kolikrát vám byla zobrazena konkrétní reklama, na jaké Webové stránce byla zobrazena, ID reklamy (jedinečné ID uživatele přiřazené mobilnímu zařízení (chytrý telefon, tablet) nebo operačnímu prostředí, prohlížeči, aplikaci, které používají reklamní služby k personalizaci nabídek) atd.

e) Údaje uživatele - níže uvedené údaje se týkají situace, kdy nás uživatel kontaktuje s dotazy, stížnostmi nebo návrhy prostřednictvím kontaktního formuláře na Webových stránkách. Zpracováváme jméno, příjmení, e-mailovou adresu a další osobní údaje Uživatele, které nám Uživatel dobrovolně poskytne v obsahu zprávy.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

a) Poskytování elektronických služeb v rámci poskytování přístupu Uživatelů k obsahu Webových stránek - v takovém případě je právním důvodem zpracování nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

b) Pro analytické a statistické účely - v takovém případě je právním důvodem zpracování náš oprávněný zájem spočívající v provádění analýz činnosti a preferencí Uživatele za účelem zlepšení funkčnosti a poskytovaných služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR), v souvislosti se souhlasem Uživatele s ukládáním a přístupem k informacím shromážděným na koncovém zařízení Uživatele (tzv. souhlas s cookies vyjádřený v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c) Pro vyřizování dotazů, stížností a podnětů - v takovém případě je právním důvodem pro zpracování výše uvedených údajů nezbytnost plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo náš a váš oprávněný zájem spočívající v tom, že vám můžeme odpovědět (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

d) Jako nezbytné pro případné určení, uplatnění nebo obhajobu nároků - právní důvod zpracování souvisí s oprávněným zájmem správce a vaším (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívajícím v ochraně jejich práv

e) Pro marketingové účely Správce a dalších subjektů, zejména pro účely související s prezentací behaviorální reklamy - zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou popsány v části MARKETING níže

f) Činnost uživatelů na Webových stránkách, včetně jejich osobních údajů, je zaznamenávána v systémových protokolech (speciální počítačový software určený k ukládání chronologických záznamů obsahujících informace o událostech a akcích týkajících se informačního systému, jehož prostřednictvím jsou poskytovány naše služby). Informace shromážděné v protokolech jsou zpracovávány zejména pro účely poskytování služeb. Tyto informace zpracováváme také pro technické a administrativní účely, abychom zajistili bezpečnost a zabezpečení našeho informačního systému a jeho správu, a také pro analytické a statistické účely - v tomto případě je právní důvod zpracování spojen s naším oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

B.Marketing

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem provedení vámi očekávaných marketingových aktivit, které mohou spočívat v:

a) zobrazování marketingového obsahu, který není specifický pro Uživatele (kontextová reklama);

b) zobrazování marketingového obsahu přizpůsobeného vašim preferencím (behaviorální reklama);

c) další činnosti související s přímým marketingem zboží a služeb (například zasílání obchodních informací elektronickými prostředky), včetně zasílání e-mailových oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu, které mohou v některých případech obsahovat obchodní informace (služba zasílání novinek), a také zasílání push notifikace (oznámení).

Veškeré úkony budeme provádět na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo v souvislosti s potřebou plnění smlouvy mezi námi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Behaviorální reklama

Analýza a profilování pro marketingové účely: Abychom porozuměli vašim osobním preferencím a chování, abychom vám mohli poskytovat informace o našich produktech, novinkách a speciálních nabídkách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat a byly přizpůsobeny vašim potřebám, vytvoříme s vaším výslovným souhlasem váš zákaznický profil (profilování). Za účelem jeho vytvoření budeme my nebo naši důvěryhodní partneři zpracovávat vaše osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo v důsledku vaší aktivity na Webových stránkách.

Naši důvěryhodní partneři jsou uvedeni v bodě IV. níže.

Právním důvodem pro zpracování výše uvedených údajů je oprávněný zájem spočívající v průzkumu vašich preferencí a chování, který je nezbytný k tomu, abychom vám mohli připravit a poskytnout informace o našich produktech, novinkách a speciálních nabídkách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat a byly by přizpůsobeny vašim potřebám (profilování), a také přímý marketing našich produktů a služeb (čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR).

Marketingová komunikace

Budeme vám zasílat marketingová sdělení o produktech, novinkách a speciálních nabídkách prostřednictvím našich komunikačních kanálů (např. e-mail, SMS, push notifikace, mobilní oznámení). Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem spočívající v poskytování informací o našich produktech, novinkách a speciálních nabídkách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat, jakož i přímý marketing našich produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to ve spojení s vaším souhlasem se zasíláním marketingových informací (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Sociální média

Můžeme zpracovávat osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují naše profily na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) nebo zanechávají informace o naší společnosti v jiných službách, například v recenzích Google. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze pro účely vedení profilu, jakož i:

a) informovat Uživatele o našem podnikání a propagovat různé akce, služby a produkty. Právním důvodem zpracování je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci naší vlastní značky;

b) zjišťovat spokojenost našich zákazníků a určovat kvalitu našich služeb. Právní důvod pro zpracování výše uvedených údajů souvisí s naším oprávněným zájmem spočívajícím v získávání vhodných informací za účelem zlepšení kvality našich produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

c) vyřizovat dotazy, stížnosti nebo návrhy týkající se používání našich sociálních médií;

d)pokud je to nezbytné pro určení, uplatnění a obhajobu nároků, přičemž právním důvodem je náš oprávněný zájem spočívající v tom, že nám umožňuje určit, uplatnit nebo obhájit nároky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Pokud používáte naše profily na sociálních sítích, mohou být údaje přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V takovém případě budou údaje řádně chráněny na základě vhodných ochranných opatření vyplývajících z GDPR, kapitola V. Další informace k tomuto tématu naleznete v našich oznámeních o ochraně osobních údajů, která jsou k dispozici na příslušných profilech sociálních médií.

IV. ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ NÁSTROJE, KTERÉ POUŽÍVÁME

My a naši důvěryhodní partneři používáme různá řešení a nástroje pro analytické a marketingové účely. Naši partneři mohou používat soubory cookies a podobné technologie ke shromažďování nebo přijímání informací z našich webových stránek a dalších on-line míst a používat je k poskytování služeb měření a cílení reklamy.

Důvěryhodní partneři jsou společnosti zabývající se elektronickým obchodem a reklamou, stejně jako mediální domy a další podobné organizace jednající jejich jménem, se kterými spolupracujeme nebo které jsou doporučeny mezinárodními oborovými organizacemi, jako je IAB (Interactive Advertising Bureau). Seznam důvěryhodných partnerů:

  • Braze: https://www.braze.com/company/legal/privacy

  • Amplitude: https://amplitude.com/privacy

  • mParticle: https://www.mparticle.com/privacypolicy/

  • Voucherify: https://www.voucherify.io/legal/privacy-policy-v1-5

Pro každou naši značku platí následující řešení sociálních médií - zásuvné moduly sociálních médií Webových stránek používají zásuvné moduly sociálních médií (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Zásuvné moduly umožňují uživatelům sdílet obsah zveřejněný na Webových stránkách ve vybrané sociální síti. Použití pluginů na Webové stránce umožňuje sociální síti získat informace o aktivitě uživatele na Webové stránce, které mohou být přiřazeny k profilu uživatele vytvořenému v dané sociální síti. Správce nemá žádné informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů prováděném sociálními sítěmi. Více informací naleznete pod následujícími odkazy:

a. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation b. Youtube / Google: https://policies.google.com/privacy c. LinkedIn: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy d. Twitter: https://twitter.com/en/privacy e. Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ f. TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

V. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY PRO DALŠÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

ELEKTRONICKÁ A TRADIČNÍ POŠTA

Pokud nás chcete kontaktovat elektronickými prostředky (např. e-mailem, službou pro okamžité zasílání zpráv) nebo klasickou poštou, které nesouvisí se službami poskytovanými jménem odesílatele nebo v souvislosti s jinou smlouvou uzavřenou s odesílatelem, jsou osobní údaje obsažené v takové komunikaci zpracovávány pouze pro účely této komunikace a řešení problému vzneseného v komunikaci. Právní důvod zpracování souvisí s oprávněným zájmem správce a vaším (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívajícím ve vyřizování komunikace adresované správci v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které se vztahují k problému uvedenému v komunikaci. Celá komunikace je uložena způsobem zajišťujícím bezpečnost osobních údajů (a dalších informací) v ní obsažených a je sdílena pouze s oprávněnými osobami.

TELEFONICKÝ KONTAKT

Pokud správce kontaktujete telefonicky v záležitosti, která nesouvisí s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami, může vás správce požádat o poskytnutí osobních údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro vyřízení problému, který byl v telefonickém hovoru vznesen. V takovém případě se právní důvod týká oprávněného zájmu Správce a vašeho (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívajícího v nutnosti vyřešit vámi nahlášenou záležitost související s obchodní činností Správce.

VIZUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ

Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku používá správce ve svých prostorách a v restauracích vizuální sledování. Takto shromážděné údaje se nepoužívají k žádným jiným účelům. Osobní údaje zaznamenané v souvislosti s vizuálním monitorováním jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti, ochrany a pořádku v prostorách a případně za účelem obhajoby nebo vymáhání pohledávek. Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v zajištění bezpečnosti a ochrany osob v budovách a v areálu ve správě správce, včetně zajištění bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků, jakož i majetku správce a ochrany jejich práv.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB NEBO PLNĚNÍM JINÝCH SMLUV

V případě shromažďování údajů pro účely související s uzavřením nebo plněním konkrétní smlouvy poskytne správce subjektu údajů podrobné informace o takovém zpracování údajů v okamžiku uzavření smlouvy. Právní důvod zpracování údajů souvisí s uzavřením nebo plněním smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ V JINÝCH PŘÍPADECH

Správce shromažďuje osobní údaje v souvislosti s podnikáním správce i v jiných případech - např. při obchodních schůzkách, oborových akcích nebo výměnou vizitek - pro účely související se zahájením a udržováním obchodních kontaktů. V takovém případě právní důvod zpracování údajů souvisí s oprávněným zájmem Správce a osob, které Správci přímo poskytují své osobní údaje (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívajícím ve vytvoření sítě kontaktů souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Osobní údaje shromážděné v těchto případech jsou zpracovávány pouze za účelem, pro který byly shromážděny, a Správce odpovídá za jejich náležitou ochranu.

Osobní údaje budou zpracovávány v prostředí IT, což znamená, že mohou být dočasně uloženy a zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti, zabezpečení a řádného fungování informačních systémů, např. v souvislosti s vytvářením záloh, testováním změn v IT systémech, odhalováním nesrovnalostí nebo ochranou před zneužitím a útoky.

VI. HARMONOGRAM UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování osobních údajů správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Obecně platí, že údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby, do odvolání souhlasu nebo do vznesení účinné námitky proti zpracování osobních údajů - pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů oprávněný zájem Správce.

Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu případných nároků, a po uplynutí této doby pouze tehdy, pokud to vyžaduje právní předpis. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně vymazány nebo účinně anonymizovány.

Podrobné informace o harmonogramu ukládání dat získáte na kontaktním místě uvedeném v oddíle XI. níže.

VII. VPRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na: přístup k osobním údajům a požadovat jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Chcete-li uplatnit kterékoli ze svých práv, použijte kontaktní údaje uvedené v oddíle XI. níže. Měli byste si být vědomi toho, že:

a) přístup k osobním údajům (nebo uplatnění kteréhokoli z ostatních práv) není zpoplatněn, nicméně můžeme vám účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost výslovně neoprávněná, opakovaná nebo nadměrná. Případně můžeme za takových okolností odmítnout žádosti vyhovět.

b) můžeme být nuceni si od vás vyžádat určité informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a poskytnout vám právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jiná práva, která můžete mít). Jedná se o bezpečnostní opatření, které má zajistit, aby žádné osobní údaje nebyly zpřístupněny osobě, která není oprávněna tyto údaje získat. Můžeme také kontaktovat uživatele a požádat ho o další informace v souvislosti s jeho žádostí, abychom urychlili naši reakci.

c) na všechny rozumné žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, kdy je žádost obzvláště složitá nebo bylo podáno více žádostí, to může trvat déle než měsíc. V takovém případě vás budeme informovat a budeme vás průběžně informovat.

d) za určitých okolností můžeme být nuceni omezit rozsah, v jakém vyhovíme žádosti subjektu údajů, např. v případě žádosti o výmaz údajů, které je třeba uchovávat z právních nebo regulatorních důvodů, nebo pokud by vyhovění žádosti mohlo vést k odhalení osobních údajů jiného subjektu údajů.

Máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, tel +420 234 665 111. Budeme však vděčni za možnost řešit vaše obavy dříve, než se obrátíte na příslušný dozorový úřad, proto vám doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na nás.

Pokud chcete svůj souhlas odvolat nebo změnit formu marketingové komunikace, můžete tak učinit kdykoli. Nezapomeňte však, že právo odvolat souhlas nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním. V závislosti na vámi zvolené možnosti vás můžeme kontaktovat elektronickými prostředky, např. e-mailem nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení, např. krátkých textových zpráv („SMS“) nebo multimediálních zpráv („MMS“). Nejjednodušší způsob, jak odvolat svůj souhlas nebo provést změny, je napsat na následující adresy:

contact-burgerking@rc-cee.com

DPO - iod@m3mcom.pl

VIII. MUSÍTE NÁM POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné k tomu, abyste mohli používat funkce dané Webové stránky, např. abyste mohli použít kontaktní formulář na Webové stránce. Pokud údaje neposkytnete, nebudeme vám moci poskytnout plný rozsah těchto funkcí, např. nebudeme moci vyřídit váš dotaz, stížnost nebo podnět z kontaktního formuláře.

IX. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou předávány našim poskytovatelům služeb, jako jsou dodavatelé informačních systémů a IT služeb, kteří nám poskytují administrativní podporu, marketingové agentury a mediální domy, kurýrní společnosti, poskytovatelé účetních a administrativních služeb, subjekty, které naším jménem provádějí průzkumy spokojenosti zákazníků, organizace, které nám pomáhají při obsluze zákazníků (např. call centra). Osobní údaje můžeme sdílet také se subjekty oprávněnými podle platných právních předpisů a se subjekty s námi spřízněnými, jako jsou společnosti z naší korporátní skupiny. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny subjektům, které se podílejí na procesu zodpovídání vašich dotazů, pochybností nebo stížností vyplývajících z poskytování služeb námi nebo našimi obchodními partnery. V takovém případě se tyto subjekty stanou samostatným správcem vašich osobních údajů spolu se všemi právy a povinnostmi. V některých situacích mohou být údaje sdíleny také v souvislosti s potenciálními obchodními transakcemi, např. při restrukturalizaci našeho podniku nebo při akvizici či prodeji některého z našich podniků nebo aktiv, můžeme sdílet osobní údaje s potenciálním kupujícím nebo prodávajícím.

Při sdílení osobních údajů s třetími stranami jsou sdílené údaje omezeny na rozsah požadovaný třetí stranou, aby bylo zajištěno nezbytné zpracování. V takových případech jsou vaše osobní údaje chráněny smlouvami o zpracování osobních údajů, které vyžadují, aby poskytovatelé služeb třetích stran zpracovávali vaše osobní údaje pro konkrétní účely a podle našich pokynů, dodržovali GDPR a Zákon, a používali vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů v souladu s našimi interními zásadami. Veškerá předání mimo EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jsou zajištěna smlouvou založenou na standardních smluvních doložkách schválených Evropskou komisí.

Podrobné informace o sdílení údajů získáte na kontaktním místě uvedeném v oddíle XI. níže.

X. POUŽÍVÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ

Nebudeme činit žádná rozhodnutí týkající se Uživatele, která by byla založena výhradně na automatizovaném zpracování jeho údajů a měla pro něj právní důsledky nebo se ho jinak podobným způsobem dotýkala.

XI. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k dispozici ve všech případech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a uplatňováním práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím:

a) e-mailu na adrese: Iod@m3mcom.pl

b) zasláním dopisu (nejlépe s označením "c/o: pověřenec pro ochranu osobních údajů") na adresu Rex Concepts BK Czech s.r.o., West Flexi Offices, Siemensova 2717/4, Praha 13 – Stodůlky, 155 00, Česká republika nebo na adresu našeho sídla: Rex Concepts BK Czech s.r.o., se sídlem Ke Kaplance 60, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 17603731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 373772, Česká republika

XII. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady jsou průběžně ověřovány a podle potřeby aktualizovány. Aktuální verze Politiky byla schválena a je platná od 26.6.2023.

Kliknutím sem si stáhnete Zásady ochrany osobních údajů